خودرو

مدیریت خط تولید

مدیریت و پیمانکاری بخش های مختلف خطوط تولید خودرو، تخصصی ترین کار شرکت مثلث شرق البرز محسوب می شود و ذخایر و تجربیات ارزشمندی در این زمینه در شرکت وجود دارد که حاصل همکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی و بهره گرفتن از مدیران و کارشناسان باسابقه صنعت بوده است...

مشاهده

طراحی و ساخت قطعات خودرو

مثلث شرق البرز با در اختیار داشتن متخصصان تراز اول صنعت خودرو و شناخت عمیق این صنعت در ایران، از سال 83 تاکنون مبادرت به همکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی نموده و ...

مشاهده

مشاوره

اهمیت دریافت مشاوره و بهره جستن از مشاوران آگاه در بخش های مختلف صنعت دیگر بر کسی پوشیده نیست. مثلث شرق البرز با تجربه هزاران ساعت ارائه مشاوره های تخصصی در صنعت خودرو، با شرکت های بزرگ خودروسازی همکاری تنگاتنگ داشته و در بخش هایی نظیر مدیریت و ساخت، مشاوری موثر برای مدیران و شرکت های خودروسازی عمل کرده است...

مشاهده

طراحی قطعات خودرو

قطعات خودرو به عنوان اجزاء تشکیل دهنده خودرو، نقشی تعیین کننده و پایه ای در کارکرد یک خودرو دارد...

مشاهده

کلیدواژه خود را وارد کنید