درباره شرکت

طراحی - مشاوره - اجرا

با عنایت خداوند متعال، شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز (سهامی خاص) در تاریخ 1383/4/28 با شماره 226467 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده است.

مثلث شرق البرز از ابتدای زمان تاسیس تاکنون بر اساس استراتژی توسعه محور و حضور گسترده تر در بخش های مختلف صنعت، تغییراتی در موضوعات شرکت داده و در سه مرحله به افرایش سرمایه شرکت مبادرت نموده است. به طوریکه سرمایه شرکت از ابتدا تاکنون به ترتیب ذیل افزایش یافته است:

  • سرمایه اولیه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی
  • افزایش سرمایه شرکت در سال 1389 از یک میلیون ریال به 500 میلیون ریال
  • افزایش سرمایه شرکت در سال 1394 از پانصد میلیون ریال به به سه میلیارد ریال

 

شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز (MSA)

* زمینه های کاری مثلث شرق البرز بر اساس بخشنامه شماره 100/31395 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری: رشته صنعت و معدن - رشته تاسیسات و تجهیزات - رشته ساختمان و ابنیه

کلیدواژه خود را وارد کنید