نفت

نفت

پیمانکاری در صنعت نفت

مثلث شرق البرز با در اختیار داشتن مدیران و کارشناسان مجرب و دانش تخصصی، مدیریت پروژه های نفتی و پیمانکاری در این حوزه را با نگاهی پیشرو دنبال می کند و ...

ساخت تجهیزات صنعت نفت

ساخت تجهیزات در صنعت نفت نیازمند تخصص، دانش و تجربه در کنار یکدیگر است. مثلث شرق البرز با کسب دانش این حوزه و نیز دریافت گواهی نامه ها و استانداردهای تخصصی در این بخش، جای خود را در میان صنعت نفت پیدا کرده و ...

کلیدواژه خود را وارد کنید