برچسب ها:مهندس قدرت الله تورنگ

مهندس قدرت الله تورنگ؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس قدرت الله تورنگ؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل

مدیران شرکت مثلث شرق البرز مهندس قدرت الله تورنگ؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل مهندس قدرت الله تورنگ؛ دانش آموخته مهندسی مکانیک ماشین ها – دانشگاه علم و صنعت ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز(سهامی خاص) نشانی محل کار: خیابان آزادی، خیابان خوش جنوبی، تقاطع خوش -آذربایجان، پلاک 875، واحد2، شرکت طراحی […]

خواندن ادامه

مدیران شرکت مثلث شرق البرز

مهندس قدرت الله تورنگ؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل مهندس قدرت الله تورنگ؛ دانش آموخته مهندسی مکانیک ماشین ها – دانشگاه علم و صنعت ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز(سهامی خاص) نشانی محل کار: خیابان آزادی، خیابان خوش جنوبی، تقاطع خوش -آذربایجان، پلاک 875، واحد2، شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید