بازدید از پروژه مجتمع صنعتی ماموت

بازدید از پروژه مجتمع صنعتی ماموت
بازدید از پروژه مجتمع صنعتی ماموت
بازدید از پروژه مجتمع صنعتی ماموت

بازدید از پروژه مجتمع صنعتی ماموت

مدیرعامل شرکت مثلث شرق البرز از پروژه نصب 35 دستگاه سامانه هیدرولیکی متعلق به درمانگاه سیار مجتمع صنعتی ماموت بازدید بعمل آورد. مهندس قدرت الله تورنگ در این بازدید با اشاره به اجرای کامل این پروژه اعم از طراحی، ساخت و نصب سامانه هیدرولیکی مزبور، اجرای آن را موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود …

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید